Accio

Accio

Naam: (Accio)Sommeerspreuk
Type: Spreuk
Beweging: Boog, toverstok op het voorwerp richten
Kleur: -
Effect: Voorwerpen naar je toe laten vliegen (VB20).
Tegenspreuk: Banvloek (depulso)
Uitspraak: ACK-see-oh
Gecreëerd door: -

Eerste verschijning: Harry Potter en de Vuurbeker
Laatste verschijning: Harry Potter en de Relieken van de Dood

 
DOEL EN EFFECT
Door deze spreuk kan men een voorwerp tot bij zichzelf laten vliegen. Vaak wordt het voorwerp ook na de spreuk vermeld, dit moet echter niet altijd.
GESCHIEDENIS
Het ontstaan van deze is onbekend. Deze spreuk wordt in het vierde jaar aangeleerd op Zweinstein en is een vaak voorkomend element op het S.L.I.J.M.B.A.L.len examen Spreuken en Bezweringen. De spreuk is vooral bekend doordat Harry deze uitvoerde tijdens de eerste opdracht van het Toverschool Toernooi (VB20) en om de om de Toverschool Trofee naar zich toe te laten vliegen. (VB34)

Andere spreuken