Amnesia Completa

Amnesia Completa

Naam: Amnesia Completa
Type: Vergetelheidsspreuk
Kleur: Blauw/Groen
Effect: Volledig geheugenverlies
Tegenspreuk: Onbekend, maar waarschijnlijk wel bestaand
Uitspraak: am-NEE-sea-a (com-PLE-ta) /oh-BLI-vee-ate
Gecreëerd door: Mnemone Radford

Eerste verschijning: Harry Potter en de geheime kamer, H16
Laatste verschijning: Harry Potter en de Relieken van de Dood

 
DOEL EN EFFECT
Deze spreuk kan een deel of het gehele geheugen van de ontvanger wissen. De spreuk wordt veel gebruikt door het Ministerie wanneer Dreuzels op de plaats van toverkunst aanwezig zijn.
GESCHIEDENIS
Er is weinig bekend over deze spreuk, zo wel over de geschiedenis als over het gebruik ervan. Er kan gespeculeerd worden dat deze spreuk na de spreuk Amnesia is uitgevonden door Mnemone Radford, die door deze spreuk te beheersen de allereerste Obliviator werd van het Ministerie van Toverkunst (JKR).

Gladianus Smalhart is één van de weinigen waarvan het bekend is dat hij deze spreuk heeft uitgevoerd. Dit was in 1992 in de Geheime Kamer van Zweinstein. De spreuk was gericht op Harry Potter en Ron Wemel, twee leerlingen van de school maar de spreuk keerde tegen hem. Dit zorgde ervoor dat Smalhart per ongeluk zijn eigen geheugen had gewist (GK16).

Er is geen manier bekend om de spreuk terug te draaien.
AMNESIA
Amnesia Completa is een ergere vorm van de spreuk Amnesia. Bij deze laatste spreuk gaat het om het veranderen en/of verwijderen van een gedeelte van iemands geheugen. Dit komt veel vaker voor en hier is dan ook veel meer geschiedenis over te vinden.

Andere spreuken