Amnesia Completa

Amnesia Completa

 

Naam: Amnesia Completa

Type: Vergetelheidsspreuk

Kleur: Blauw/Groen

Effect: Volledig geheugenverlies

Uitspraak: Am-NEE-see-a com-PLE-ta

 

Eerste verschijning: Harry Potter en de geheime kamer, H16

Laatste verschijning: Harry Potter en de geheime kamer, H16

 

DOEL EN EFFECT

Het is de bedoeling dat het geheugen van iemand compleet verwijderd wordt na het uitspreken van deze spreuk.

 

GESCHIEDENIS

Er is weinig bekend over deze spreuk, zo wel over de geschiedenis als over het gebruik ervan. Er kan gespeculeerd worden dat deze spreuk na de spreuk Amnesia is uitgevonden, maar door wie en wanneer is niet bekend.  

Gladianus Smalhart is één van de weinigen waarvan het bekend is dat hij deze spreuk heeft uitgevoerd. Dit was in 1992 in de Geheime Kamer van Zweinstein. De spreuk was gericht op Harry Potter en Ron Wemel, twee leerlingen van de school maar de spreuk keerde tegen hem. Dit zorgde ervoor dat Smalhart per ongeluk zijn eigen geheugen had gewist (GK16).

Er is geen manier bekend om de spreuk terug te draaien.

 

AMNESIA

Amnesia Completa is een ergere vorm van de spreuk Amnesia. Bij deze laatste spreuk gaat het om het veranderen en/of verwijderen van een gedeelte van iemands geheugen. Dit komt veel vaker voor en hier is dan ook veel meer geschiedenis over te vinden.

Andere spreuken