Geheugensteen

Geheugensteen

Naam: Geheugensteen
Maker: Onbekend
Gemaakt in: -
Vernietiging: -
Gebruik: Marcel Lubbermans
Eigenaar: Marcel Lubbermans

Eerste verschijning: Harry Potter en de Steen der Wijzen (SW9).
Laatste verschijning: Harry Potter en de Orde van de Feniks (OF31).

 
UITERLIJK
Een geheugensteen wordt omschreven als een glazen bal, zo groot als een stuiter en gevuld met witte rook. Als iemand hem vastpakt kan hij vuurrood kleuren, dit gebeurd als diegene iets vergeten is (SW9).
MAGISCHE CAPACITEITEN
Als de persoon die de bal vast heeft iets aan het vergeten is, kleurt het vuurrood. Doordat het niet laat zien wat de persoon aan het vergeten is, vinden vele tovenaars het nogal nutteloos.
GESCHIEDENIS
We zien de geheugensteen voor het eerst in boek één. Een van de ochtenden krijgt Marcel Lubbermans deze van zijn oma. Bijna onmiddellijk kleurt het rood als Marcel hem uitpakt. Doordat Marcel tijdens de eerste vliegles zijn pols breekt en dus naar de ziekenzaal gebracht wordt, heeft Draco Malfidus de geheugensteen genomen en wilde hem in de top van de boom gaan verstoppen. Dit heeft Harry Potter tegen kunnen houden. Dankzij dit manoeuvre is Harry toegelaten als zoeker in het Zwerbalteam (SW9).

In het vijfde jaar vertelt Marcel dat hij zijn geheugensteen is kwijtgeraakt (OF9) en ook wordt ook vermeld dat Geheugenstenen niet worden toegelaten in de examenlokalen (OF31).

Kijk eens naar deze voorwerpen