Spiegel van Negereb

Spiegel van Negereb

Naam: Spiegel van Neregeb
Maker: Onbekend
Gemaakt in: Onbekend (erg oud (PM))
Vernietiging: Duivelsvuur tijdens slag om Zweinstein (PM)
Gebruik: Harry Potter, Albus Perkamentus en Ron Wemel (SW12)
Eigenaar: Perkamentus

Eerste verschijning: Harry Potter en de Steen der Wijzen (H12)
Laatste verschijning: Harry Potter en de Relieken van de Dood (RD35)

 
UITERLIJK
Een schitterende spiegel, zo hoog als het plafond, met een rijkversierde gouden lijst en twee klauwpoten. Aan de bovenkant van de lijst staat een spreuk uitgesneden: Neregeb jiz taw raam neiz nesnem taw tein noot ki. (SW12)

Deze tekst moet je in spiegelbeeld lezen, dan staat er: Ik toon niet wat mensen zien maar wat zij begeren. Neregeb is in het spiegelbeeld Begeren. (PM)
MAGISCHE CAPACITEITEN
Wanneer iemand in de spiegel kijkt zien ze wat ze het meest begeren, waar ze naar verlangen wat diep uit hun hart komt. De spiegel heeft er voor gezorgd dat mensen niet meer kunnen wegkijken van de spiegel en maar blijven staren naar wat ze in de spiegel zien.
GESCHIEDENIS
De spiegel van Neregeb is een erg oud apparaat. Niemand weet wanneer het is gemaakt of hoe het op Zweinstein terecht is gekomen. Waarschijnlijk is het een professor geweest die op één van zijn reizen de spiegel heeft meegenomen. De professor wist hoe het werkte en was er van onder de indruk of hij begreep de spiegel niet en vroeg aan zijn collega’s wat zij van de spiegel vonden. (PM)

De spiegel van Neregeb lijkt gemaakt te zijn in een moment van pret. Het is veel meer dan een doodnormale spiegel, maar je hebt er niet veel aan behalve dat het interessant is. (PM)

Harry keek ook in de spiegel en werd gewaarschuwd door Perkamentus om niet meer in de spiegel te kijken. Maar zelfs toen Harry stopte met kijken had hij er nog nachtmerries over. (SW13) Perkamentus vertelde aan Harry dat het bijzonder was dat iemand zichzelf niet als rijk of als onsterfelijk zag als hij in de spiegel keek. (HBP23)

Perkamentus gebruikte de spiegel om de Steen der Wijzen te beschermen. Hij vertelde dat alleen de persoon die hem wilde vinden maar niet wilde gebruiken hem zou vinden. (SW17)

Harry was de persoon die alleen de steen wilde vinden maar niet wilde gebruiken. Hij keek in de spiegel van Neregeb en de steen belande in zijn broekzak. (SW17)

Harry dacht aan de spiegel toen hij zijn herinneringen herbezocht tijdens een les Occlumentie van Sneep. (OF24) en toen hij naar Sirius Zwarts zocht nadat Sirius overleed. (OF38) Hij hoopte dat de tweeweg spiegel hem Sirius zou tonen net zoals de spiegel van Neregeb zijn ouders liet zien, dit gebeurde helaas niet.

Perkamentus bracht de spiegel van Neregeb terug naar De Kamer van Hoge Nood. En alles wat daar stond werd vernietigd door Duivelsvuur tijdens de slag om Zweinstein. (PM)
BEELD UIT SPIEGEL VAN NEREGEB
Albus Perkamentus vertelde dat als hij in de spiegel keek hij zichzelf zag die een paar sokken vasthield. (SW12) Harry vermoedde dat Perkamentus hierover niet de waarheid vertelde op dat moment. (SW12, RD2) Toen Harry Perkamentus ontmoette op King’s Cross kwam hij erachter wat Perkamentus echt zag in de spiegel. (RD35) Perkamentus zag zijn familie gelukkig. (JKR)

In de spiegel zag Harry zijn vader en zijn moeder, maar ook acht anderen waaronder zijn groot vader. (SW12) Later zag hij zichzelf alleen in de spiegel terwijl de Steen der Wijzen in zijn broekzak viel. (SW17)

Ron Wemel zag zichzelf als Hoofd Klassenoudste en Zwerkbal kampioen. (SW12)

Kijk eens naar deze voorwerpen