Steen der Wijzen

Steen der Wijzen

Naam: De Steen der Wijzen
Maker: Nicolaas Flamel
Gemaakt in: Onbekend (maar zeker voor 1391)
Vernietiging: In 1992, door Nicolaas Flamel
Gebruik: Produceert het Levenselixer, en verandert metaal in puur goud.
Eigenaar: Nicolaas Flamel
 

Eerste verschijning: Harry Potter en de Steen der Wijzen, Hoofdstuk 13
Laatste verschijning: Harry Potter en de Steen der Wijzen, Hoofdstuk 17

 
UITERLIJK
De steen neemt veelal de kleur aan van de omgeving, maar wordt het meest beschreven als wit of bloedrood van kleur. Het is niet een grote steen, gezien deze gemakkelijk in de handpalm van Harry past als hij elf jaar is.
MAGISCHE CAPACITEITEN
De Steen der Wijzen is een steen die werd gemaakt door alchemist Nicolaas Flamel, met een wens tot het oneindige leven en rijkdom. Daarom kon de steen gebruikt worden voor het maken van een levenselixer, waarmee het leven gerekt kon worden hoe lang men maar wilde. Tevens bezat de steen de kracht om gewoon metaal in puur goud te veranderen.
GESCHIEDENIS
In 1991 was de Steen der Wijzen, gemaakt door Nicolaas Flamel, de enige bekende steen die levenselixer kon produceren en metaal kon veranderen in goud. Hij gebruikte deze steen al meer dan 600 jaar, om zichzelf en zijn vrouw Perenelle in leven te houden. In 1991 werd de steen het doel van Voldemort, om zo het levenselixer te maken en zichzelf het eeuwige leven te bieden. Voldemort had in die tijd geen eigen lichaam, en gebruikte het lichaam van docent Quirinus Krinkel, om op Zweinstein te komen en daar te zoeken naar de steen. Jarenlang werd de steen bewaard in kluis 713, bij Goudgrijp. Maar omdat bekend werd dat Voldemort de steen zocht, werd deze verplaatst naar Zweinstein. Zweinstein werd gezien als de meest veilige plek op aarde. (SW5)

De Steen werd door de sleutelbewaarder van Zweinstein, Rubeus Hagrid, verplaatst naar de school. Hier werd hij beschermd door zeven kamers, om zo Voldemort tegen te houden. Tevens was de rechtergang op de derde verdieping van Zweinstein verboden terrein voor alle studenten, omdat daar de ingang was naar de ondergrondse kamers. (SW7) Toen enkele dagen later bekend werd dat er was ingebroken bij kluis 713, begon Harry Potter zich af te vragen wat er in de kluis had gelegen wat zo belangrijk was.(SW8)

Harry, Ron en Hermelien ontdekten per ongeluk wat zich schuilhield in de rechtergang op de verboden derde verdieping, toen ze probeerden te ontsnappen aan Vilder. (SW9) Ze kwamen in een kamer waar een driekoppige hond hen opwachtte. Ze wisten te ontsnappen, en vroegen uiteindelijk aan Hagrid of hij iets over deze hond wist. Hij vertelde hen dat de hond Pluisje heette, en dat het hen niks aan ging wat hij bewaakte. Dat was een zaak voor Perkamentus en Nicolaas Flamel. (SW11)

Nieuwsgierig als ze waren, gingen Harry, Ron en Hermelien opzoek in de bibliotheek naar informatie over Nicolaas Flamel. (SW13) Na enige tijd, ontdekte Hermelien dat Nicolaas Flamel een alchemist was, en een partner van Albus Perkamentus. Ook was hij bekend als de enige maker van de Steen der Wijzen. Toen ze verder lazen over de Steen der Wijzen, leerden ze de krachten van de steen. Harry dacht direct dat dat hetgeen was wat Pluisje beschermde onder het luik waar hij op stond, al was hij tot dat moment in de veronderstelling dat het Professor Sneep was die opzoek was naar de steen.

Toen Harry na afloop van een zwerkbalwedstrijd zijn bezem terug de brengen naar de bezemstalling, zag hij professor Sneep het verboden bos inlopen terwijl alle andere docenten en studenten in de Grote Zaal zaten te eten. (SW13) Harry volgde hem, en zag even later dat Sneep een gesprek voelde met Professor Krinkel. Harry overhoorde het gesprek, en hoorde de woorden 'Steen der Wijzen' vallen. Het klonk alsof Sneep de steen wilde stelen toen hij vroeg welke bescherming Krinkel erover had uitgesproken. Haastig keerde Harry terug naar het kasteel, waar hij de informatie deelde met Ron en Hermelien.

In de weken die volgden, controleerde het drietal regelmatig of Pluisje nog wel in de kamer op de derde verdieping zat. (SW14) Ongeveer een week voordat de examens begonnen, hoorde Harry opnieuw de stem van Krinkel die erg bang klonk. 'Goed dan - goed dan -' hoorde hij Krinkel snikken. (SW15) Harry was in de veronderstelling dat Krinkel overstag was gegaan, en dat hij Sneep had verteld over zijn bescherming over de steen. Toen ze uiteindelijk genoeg bewijs hadden verzameld, wilde Harry naar Perkamentus gaan om hem te waarschuwen.

Perkamentus was echter op dat moment net vertrokken naar het Ministerie van Toverkunst. (SW16) Harry was er meteen zeker van dat die avond een poging zou worden gedaan om de steen te stelen. Diezelfde avond gingen ze met hun drieën, onder de onzichtbaarheidsmantel, naar de verboden gang op de derde verdieping. Toen ze de kamer van Pluisje binnen traden, zagen ze dat Sneep hun al was voor geweest. Er speelde een harp zachte muziek, welke Pluisje in slaap hield. Ze gingen door het luik, en landden daar op een web van duivelstrik van Professor Stronk. Ze wisten de duivelstrik te slim af te zijn, waarna ze verder gingen naar een kamer met vliegende sleutels.

De vliegende sleutels was een bezwering van Filius Banning. Met behulp van een bezem wist Harry de juiste sleutel te bemachtigen, waardoor ze de deur naar de volgende kamer konden openen. In de volgende kamer zagen ze een levensgroot schaakbord, met levende schaakstukken. Dit was de bescherming van professor Anderling. Na een spannend potje schaak, waarbij Ron zichzelf op moest offeren, gingen Harry en Hermelien verder naar de volgende kamer.

In de volgende kamer ontdekten ze een tafel met allerlei toverdrankjes, waarbij ze door middel van een raadsel moesten ontdekken welke toverdrank ze moesten nemen om naar de volgende kamer te komen. Hermelien wist het raadsel op te lossen, maar de juiste drank bevatte slechts genoeg voor één persoon. Harry nam het drankje, en ging verder naar de volgende kamer waar hij ontdekte wie de steen wilde stelen.

Het was niet Sneep, het was niet Voldemort. Het was Krinkel die hij in de ogen keek. (SW17) Krinkel stond voor de Spiegel van Neregeb, wat de sleutel moest zijn tot het vinden van de steen. Echter wist hij niet hoe hij de steen in zijn bezit moest krijgen. Toen hij vertelde dat hij de steen wilde hebben voor zijn meester, Voldemort, vertelde een stem hem dat hij de jongen moest gebruiken. (SW17) Krinkel plaatste Harry voor de spiegel, waarna Harry zag dat zijn spiegelbeeld de steen uit zijn zak haalde. Op dat moment voelde hij iets zwaars in zijn zak vallen. Harry loog over wat hij werkelijk zag, en de stem wist dit.

De stem zei vervolgens dat hij hem zelf wilde spreken, waarna Krinkel zijn tulband afwikkelde, waaronder het gezicht van Voldemort tevoorschijn kwam. (SW17) Nadat Voldemort vertelde wie hij was, viel Krinkel Harry aan. Maar zodra hij Harry aanraakte, verbrandde zijn hand. Toen Harry dit zag, stak hij zijn handen uit naar het gezicht van krinkel, waarna hij wegzonk in een diepe duisternis.

Het moment dat Harry weer ontwaakte, lag hij in een bed op de ziekenzaal. Perkamentus stond naast zijn bed, en vertelde Harry dat Krinkel verslagen was en de Steen niet had weten te bemachtigen. In overleg met Nicolaas Flamel werd de steen vernietigd. Nicolaas Flamel had nog genoeg levenselixer om zijn laatste zaken af te handelen, waarna hij en zijn vrouw zouden sterven.(SW17)

Kijk eens naar deze voorwerpen